Cutubka 10aad

Arrimaha la doonayo in ilmaha lagu baro dhallaanimadooda

Arimaha la doonayo in lagu barbaariyo ubadka
Waxaa waajib ah in ilmaha la baro aadaabta Islaamka iyo arimaha guud ee qofka muslinka ah lagu aqbalayn garasha la’aantooda, marka waxaa muhim ah in ilmaha intay yaryihiin la baro arimaha soo socda:

Shanta Tiirar ee Islaamka
1. Inaad qirto inuusan jirin Ilaah xaq iyo gar lagu caabudo Ilaahay mooyee, iyo inaad qirtid inuu Muxammadna yahay adoonkii Ilaahay iyo rasuulkiisii.
2. Oogidda salaada.
3. Bixinta sakada.
4. Soomidda bisha Ramadaan.
5. Gudashada xajka qofkii kara.

Lixda Tiir ee Iimaanka
1. inaad rumaysid Ilaahay (s.w)
2. inaad rumaysid malaa’igtiisa.
3. inaad rumaysid kutubtiisa.
4. inaad rumaysid rusushiisa.
5. inaad rumaysid maalinta dambe.
6. inaad rumaysid qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa.

Afarta khulafaa’u raashidiin
1. Abuu Bakar as-Siddiiq r.c.
2. Cumar ibnu Khaddaab r.c
3. Cuthmaan ibnu Caffaan r.c
4. Cali ibnu Abii Daalib c.c

Afarta mad-habood ee lagaga dhaqmo dunida Islaamka:
1. Mad-habka Imaamu Shaafici (Alle ha u naxariistee).
2. Mad-habka Imaamu Maalik (Alle ha u naxariistee).
3. Mad-habka Imaamu Abii Xaniifah (Alle ha u naxariistee).
4. Mad-habka Imaamu Axmad (Alle ha u naxariistee).

Tobanka jannada loogu bishaareeyey
1. Abuu Bakar as-Siddiiq r.c
2. Cumar ibnu Khaddaab r.c
3. Cuthmaan ibnu Caffaan r.c
4. Cali ibnu Abii Daalib r.c
5. Dalxah ibnu Cubaydillaah. r.c
6. az-Zubayr ibnul Cawwaam r.c
7. Sacad ibnu Abii Waqaas. r.c
8. Saciid ibnu Zayd r.c
9. Cabdiraxmaan ibnu Cawf r.c
10. Abuu Cubaydah Caamir Jarraax
Kutubta Ilaahay soo dajiyay
1. Suxufi Ibraahiim
2. Tawraat
3. Zabuur
4. Injiil
5. Al-Qur’aan al-kariim (Furqaan)

Magacyada Rususha Ilaahay
1. Aadam c.s
2. Idriis c.s
3. Nuux c.s.
4. Huud c.s
5. Saalix c.s
6. Ibraahim c.s
7. Luud c.s
8. Ismaaciil c.s
9. Isxaaq c.s
10. Yacquub c.s
11. Yuusuf c.s
12. Muuse c.s
13. Haaruun c.s
14. Shucayb c.s
15. Daawuud c.s
16. Sulaymaan c.s
17. Yuunis c.s
18. Ayuub c.s
19. Ilyaas c.s
20. Dulkifli c.s
21. Yasac c.s
22. Zakariya c.s
23. Yaxya c.s
24. Ciisaa c.s
25. Muxammad s.c.w.

Farqiga u dhexeeya Rasuul iyo Nabi
Rasuul waxaa la yiraahdaa addoonka Ilaahay u waxyooday sharci kadibna faray gaarsiintitsa.
Nabina waxaa la yiraahdaa adoon loo waxyooday laakiin aan la farin inuu gaarsiiyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *